El diari independent de Sant Andreu de Palomar

Jose Maria Fanlo BeC

‘Cal ordenar la mobilitat en els voltants de La Maquinista’

Opinió

L’aprovació durant el mandat passat, amb el suport del govern d’aleshores de Convergència i Unió (CiU) i el Partit Popular (PP), d’una Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que, entre d’altres, preveia l’ampliació del sostre comercial del Centre Comercial La Maquinista fins a 36.000 metres quadrats va ser un cras error, tal com ho hem assenyalat en diverses ocasions.

 

Als efectes negatius que produiria en el comerç de proximitat de Sant Andreu (els hi recomano llegir l’article del company Toni Corbella sobre aquest tema), així com la pèrdua de sol industrial en l’entorn d’una de les poques zones industrials de les que disposem; cal afegir un altre aspecte que té a veure amb les implicacions que el seu desenvolupament provocaria en matèria de mobilitat als voltants del centre comercial.

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona del 17 de desembre de 2015 va denegar l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana (PMU), d’iniciativa privada, que pretenia ordenar i desenvolupar els sòls i els usos resultants de les modificacions abans esmentades, i va obrir un període de negociacions, encara en curs, amb el grup propietari del centre per tal de trobar alternatives. L’informe de caràcter jurídic i tècnic que es va fer servir de base per a la denegació del PMU, anava acompanyat d’altres tres documents sectorials que desaconsellaven el desenvolupament d’aquesta actuació: un en matèria d’habitatge, un en l’àmbit dels Drets Socials i un tercer relatiu a les afectacions que una operació d’ampliació del centre comportaria en l’àmbit de la mobilitat.

Entre altres aspectes, l’informe del departament de Mobilitat constatava un augment de les places d’aparcament molt per sobre del que determina el marc normatiu vigent el qual, indirectament, està incentivant l’ús del vehicle privat quan la tendència a la ciutat és la disminució del seu ús. I és que, tal com alertava l’Informe de Salut 2015, és necessari articular actuacions per a millorar la qualitat de l’aire atès que els nivells dels principals contaminants, diòxid de nitrogen i partícules (PM10 i PM2,5) han empitjorat. Una situació lligada a l’increment en la mobilitat amb vehicles privats que ha sofert la ciutat. I no hem d’oblidar que l’augment de la contaminació de l’aire provoca, només a l’Area Metropolitana de Barcelona, al voltant de 3.500 morts prematures.

La simple observació directa de l’escenari actual ja permet comprovar com un centre comercial d’aquestes característiques afecta la mobilitat del seu entorn. Ja sigui durant la campanya de rebaixes, durant les dates pròximes al Nadal o durant un cap de setmana ‘convencional’. Les cues de vehicles que tracten d’entrar al centre comercial són una constant, provocant el bloqueig sistemàtic del carrer de Palomar, el tancament ocasional de les sortides de la Ronda Litoral o els problemes circulatoris als entorns del Bon Pastor i Baró de Viver, amb les consegüents molèsties per als veïns i veïnes de la zona. I és que les grans superfícies provoquen, per la seva naturalesa i situació, un increment de l’ús del vehicle privat, malgrat les campanyes del propi centre per fomentar l’ús del transport públic o les mesures puntuals que hem anat treballant amb la seva direcció en èpoques amb importants pics de circulació.

Més enllà dels resultats que es derivin de les negociacions amb la propietat del centre comercial, estem treballant per tal de resoldre les afectacions en aquesta matèria a veïns i veïnes i per assolir una mobilitat més sostenible. I ho fem obrint el focus i incorporant les problemàtiques que genera la circulació al voltant del centre comercial a les tasques de definició del Pla de Mobilitat del Polígon Industrial de Bon Pastor i Baró de Viver.

Un dels objectius de l’acció de govern en aquest mandat i en el que ja treballa una subcomissió de la Taula del Polígon Industrial. L’objectiu és fer una aposta en ferm per la mobilitat sostenible en tot aquest sector, tenint present les seves particularitats en ser un entorn industrial, amb ampli nombre de desplaçaments de vehicles industrials, de treballadores i treballadors que accedeixen al seu lloc de feina en vehicle privat i al que, tal i com s’ha descrit anteriorment, cal sumar tot el gruix de circulació que s’acosta al centre comercial i les problemàtiques que això comporta.

Enfortir el transport públic i desincentivar l’ús del vehicle privat passen per assolir una mobilitat més sostenible en aquest entorn i complir amb els objectius del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018. Per fer-ho possible cal interpel·lar, un cop més, al govern de l’Estat i ADIF per tal que s’impulsin d’immediat les obres de construcció de la nova estació de Sant Andreu Comtal, una infraestructura molt necessària, en primera instància, per a la mobilitat ordinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu, i que permetria oferir una alternativa en transport públic a aquelles persones de l’àrea metropolitana que es desplacen al polígon i al centre comercial.

Des del govern del Districte continuarem pressionant perquè s’executi aquesta infraestructura i treballarem en l’elaboració d’un Pla de Mobilitat en aquesta zona que ens permeti consolidar una mobilitat menys contaminant.

1 Comentari

Deixa un comentari

El teu correu no es publicarà.

*

Últimes notícies de Opinió

‘Com una baula’

Com una baula s’encadenen els pensaments i saltes de l’un a l’altre
Vés a dalt