El diari independent de Sant Andreu de Palomar

Escola de La Maquinista / DGM

Tres centres educatius respiren aire excessivament contaminat

Societat

El verí invisible, a les aules. Segons dades de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire (XVPCA) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, els alumnes de tres centres educatius de Sant Andreu respiren un excés de diòxid de nitrogen (NO2), emès pels vehicles de combustió (sobretot dièsel). Aquests són l’Institut Doctor Puigvert, l’Escola La Maquinista i l’Escola Turó Blau.

 

D’entrada s’ha de tenir en compte que a dia d’avui no existeix una legislació específica que reguli la qualitat de l’aire a les escoles. A escala general, però, el valor límit establert per la normativa europea pel que fa a diòxid de nitrogen (Directiva 2008/50/CE) es troba fixat en 40.0 µg/m3 de mitjana anual. A més, la legislació estableix que no es poden superar més de 18 hores l’any el valor horari màxim de 200 µg/m3. Què i com es respira en aquests tres centres educatius?

Pel que fa al Doctor Puigvert, els estudiants de secundària i batxillerat han respirat de mitjana 42,81 µg/m3 de NO2 en els últims 103 dies. Per tant, és precís afirmar que s’ha superat el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea. Més concretament, al llarg de 38 dies s’ha sobrepassat aquest llindar (sense comptar els dies de vacances, de manera que només han respirat un aire adient durant 24 dies). D’altra banda, totes les jornades s’han quedat lluny del màxim del 200 µg/m3 de NO2 (només el 14 de desembre es van assolir les 73,5 µg/m3 de NO2), tot i que s’han arribat a superar els límits durant més d’una setmana consecutiva (del 13 al 26 de novembre).

Dades del Doctor Puigvert: en vermell el valor límit europeu. En groc la mitjana i en negre la mitjana diària // XVPCA

La pitjor qualitat ambiental, però, s’inhala a l’Escola de La Maquinista, on els seus alumnes d’infantil i primària respiren un aire amb 43,35 µg/m3 de NO2 de mitjana. Si bé l’acumulat esdevé pitjor que al Doctor Puigvert, també és adient especificar que la diferència entre jornades no és tan acusada respecte al centre de secundària. De fet, el màxim dels darrers 103 dies lectius va ser el 7 de febrer (72,5 µg/m3 de NO2), i només en tres jornades es van superar la barrera dels 60 µg/m3 (al Puigvert, sis vegades).

Dades de La Maquinista: en vermell el valor límit europeu. En groc la mitjana i en negre la mitjana diària // XVPCA

Per últim, l’Escola Turó Blau es troba per sota dels dos anteriors centres, però no escapa del suspens en la qualitat de l’aire. En el seu cas, la mitjana diària marca 41,09 µg/m3 de NO2 al dia i també van respirar més dies aire en mal estat (34 jornades), que no pas jornades per sota dels estàndards europeus (27).

Dades d’El Turó Blau: en vermell el valor límit europeu. En groc la mitjana i en negre la mitjana diària // XVPCA

Però… quin va ser aleshores el centre de Sant Andreu de Palomar on la qualitat de l’aire ha resultat la menys nociva? Doncs la Llar d’infants privada Splait, amb 37,2 µg/m3 de NO2 al dia de mitjana. Si més no, aquesta llar intantil també ha tingut dies negres. Més concretament, 26 jornades lectives al llarg dels últims 103 dies. Pel que fa a la resta de centres educatius on es prenen dades, fins a cinc centres educatius es queden a menys d’una dècima de superar els límits europeus: el Jesús Maria i Josep (Los Padres), la Llar d’infants privada Petit Laia, l’Institut Sant Andreu La Sagrera, l’Escola Can Fabra i l’Escola Mare de Déu de la Soledat (les Salesianes)

La qualitat de l’aire d’aquest dilluns a les 9 hores sobrepassava els 50 µg/m3 a tot Sant Andreu, i a la zona nord s’arribava als 96 µg/m3 // ROYAL METEOROLOGICAL INSTITUTE OF THE NETHERLANDS

Per últim, posar de relleu que les dades s’han pres entre les 9 hores fins a les 16 hores, per tal d’acotar la franja lectiva aproximada de la gran majoria de centres educatius. Tal com assenyalen els experts, el NO2 està relacionat amb diverses malalties respiratòries, com ara les bronquitis, i pot disminuir la capacitat dels pulmons, així com derivar en casos d’enisfemes pulmonars (una malaltia obstructiva crònica d’aquests òrgans).

En aquest sentit, els infants són el grup de població amb més risc de vulnerabilitat. Un estudi publicat fa pocs mesos enrere per l’Institut de Salut Global va provar que la contaminació (sobretot amb nivells elevats d’NO2) afecta la capacitat d’atenció en els nens. Les proves que es van fer a 2.700 nens de Barcelona van posar de manifest que, aquells que estan més exposats a majors nivells de contaminació, presenten un retard equivalent a més d’un mes en la velocitat de les respostes a classe.

Fotografia | Els actuals barracons de l’Escola La Maquinista // DGM

Deixa un comentari

El teu correu no es publicarà.

*

Últimes notícies de Societat

Vés a dalt